Villkor

Här är allmänna villkor som avser beställning och användning av tjänster inom webbdesign som vi erbjuder. Som kund är du ansvarig att ta del av villkoren före beställning.

Priser

Läs om våra villkor och se till att du vet vad som gäller.

Information

  Tidsåtgången på webbdesign eller produktion av en hemsida beror på storleken av hemsidan.
  En hemsida med 5-10 sidor och egen design, brukar ta ca 3 veckor att färdigställa. Offerten skall innehålla en ungefärlig leveransplan. Avvikelser kan förekomma.
  Det är kundens ansvar att Gbg24 Webbyrå får allt material såsom texter, loggan, bilder och annan information.
  GBg24 Design reserverar sig rätten att prioritera webbdesignprojekt vid hög belastning.
  Gbg24 Design äger upphovsrätten till allt material på kundens hemsida tills dess att betalningen gjorts till fullo.
  När vi vill överlämna en hemsida till kunden skall denne kontrollera att allting fungerar som önskat. Vi garanterar att hemsidan fungerar vid slutleverans enligt offert. Nya ändringar inkomma efter mottagandet av hemsidan är avgiftsbelagda. När kunden har godkänt hemsidan så upphör GBg24 Designs skyldighet att genomföra uppdateringar.
  Gbg24 Design ger fri support för kontrollpanelen och e-postkonton via mail ,vardagar mellan 10.00 – 16.00. Telefonsupport ges endast till de kunder som tecknat ett serviceavtal.
  Uppdateringar är avgiftsbelagda om ett serviceavtal inte tecknats mellan Gbg24 och kunden. Kunden tar då själv ansvar för att koder, teman, länkar, texter, grafiska element inte ändras på ett sätt att hemsidan upphör att fungerar. Gbg24 Design har inget ansvar för problem med hemsidan som orsakas av ändringar som kunden genomför.
  Enkla hemsidor med unik design utan databas: Uppdatering av bilder och information på hemsidan ingår endast om detta har specificerats i offerten. Då byter vi ut befintliga texter och bilder enligt önskemål.
  Enkla hemsidor ( fast pris ) utan databas: Uppdatering av bilder och information på hemsidan ingår i ex. ett år (   Läs mer ). Då byter vi ut befintliga texter och bilder mot nya 1 gång / mån. Uppdateringar per mån går ej att spara.
  E-handel / Webshop ( hemsida med databas ): Uppdatering av ett antal bilder och information på hemsidan ingår under 3 månader. Då byter vi ut befintliga texter och bilder enligt önskemål. Totala antal ingående banner / bilder 10 st. Det ingår även webbhotell avgiften under första året inklusive support för administrationen, e-postkonton och kontrollpanelen. Eventuella framtida uppdateringar är avgiftsbelagda. Uppgradering av e-handels system med nya funktioner ingår endast om ett serviceavtal tecknats.

Integritetspolicy

Den 25 maj 2018 träder den nya Dataskyddsförordningen ("GDPR") i kraft, vilket påverkar alla bolag som hanterar personuppgifter om EU-medborgare. Din personliga integritet är viktig för oss. Med anledning av den nya dataskyddsförordningen har vi uppdaterat vår integritetspolicy och vi önskar informera er om vad uppdateringarna innebär i vår vidare relation. De nya reglerna påverkar ej tidigare ingångna avtal eller övriga förpliktelser. Genom att fortsätta nyttja GBg24 Design tjänster godkänner du integritetspolicyn som börjar gälla från den 25 maj 2018.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det betyder att t.ex. namn, adress, telefonnummer, log-data, krypterade uppgifter och elektroniska identiteter är personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer som är i livet.

Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter är alla åtgärder som sker med personuppgifterna. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering av personuppgifter.

De personuppgifter Gbg24 Design behandlar

I Gbg24 Design verksamhet behandlar vi följande personuppgifter: personnummer, namn, telefonnummer, adresser, e-postadresser samt uppgifter om innehav i affärsverksamhet.

Ändamål med och laglig grund för behandlingen

Gbg24 Design behandlar ovanstående personuppgifter i syftet att fullgöra förmedlingsuppdrag. För att kunna utföra förmedling av verksamheter krävs att Gbg24 Design behandlar personuppgifter i syfte att upprätthålla kontakt och för att upprätta avtal och andra juridiska dokument. Uppgifter om innehav i affärsverksamhet krävs för att kunna förmedla densamma. Kontaktuppgifter behandlas i marknadsföringssyfte. Gbg24 Design använder sig inte av något automatiskt individuellt beslutsfattande avseende personuppgifter och personuppgifterna sprids inte till tredje part utan att samtycke av berörd part först inhämtas.

Gbg24 Design lagliga grund för behandlingen av personuppgifterna är fullgörande av avtal eller på ett berättigat intresse.

Dina personuppgifter kommer inte användas för annat ändamål än som framgår av vår integritetspolicy om vi inte dessförinnan har samlat in ditt samtycke eller informerat dig innan vi påbörjar en behandling för nytt ändamål eller ett ändamål som är förenligt med det ändamål för vilket vi samlade in personuppgifter, allt i enighet med tillämpliga dataskyddsregler.

Ansvarig för behandlingen av personuppgifterna är Gbg24 Design

Gbg24 Design ansvar för behandlingen av personuppgifter när kontakt upprättas med våra kunder och vid utförandet av förmedlingsuppdrag och övriga delar av Gbg24 Design verksamhet.

Övrig information

Vid frågor gällande behandlingen av personuppgifter kontakta Gbg24 Design.

Kontaktuppgifter:

  • Gbg24 Design
  • Solstensgärdet 60
  • 435 35 Mölnlycke
  • Tel: 0700 - 23 50 32
  • E-post design@gbg24.se
Tillbaka